Общи условия за ползване

Важна информация
Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с тези общи условия за ползване и с условията на нашата Политика за поверителност. Всички въпроси относно тези условия или наемането на автомобил трябва да бъдат отправени към European Car Rental.
Финализирането на резервация при нас означава, че вие, наемателят, сте се съгласили и сте приели всички условия на нашия уебсайт, включително “Условия и подробности за цените- (ПВР), затова всички елементи трябва да бъдат внимателно прочетени и разбрани.
По всяко време имаме право да променяме тези условия.
Забележка: “Условията и подробностите за цената- (TAC)” на вашия наем са достъпни при извършване на резервация онлайн и се намират също така в клиентския профил на потвърдена резервация.
Горепосоченото представлява заявка от ваша страна към European Car Rental за намиране на оферта за наем на автомобил от един от широката ни гама доставчици.
Всеки договор, сключен в местната дестинация, е изключително между вас и доставчика на автомобили под наем и в никакъв случай European Car Rental не е страна по този договор.
Автомобилът под наем ще ви бъде доставен директно от нашия доставчик в качеството ни на действащ агент.
Вашият подпис върху всяко споразумение за договор за наем е категорично доказателство за приемането на услугите и условията, наложени от фирмата за наем, както и на съответните закони на страната, в която ще се осъществи наемът.

Отговорност
European Car Rental не поема никаква отговорност за отказа на фирмата за отдаване на автомобили под наем да предостави автомобила в случай на възникнали проблеми по отношение на условията на вашия договор. Не поемаме ангажимент за компенсация или възстановяване на каквито и да било суми по отношение на разходи, направени в резултат на промяна на вашите договорености.
Горепосоченото е обвързващо и се отнася за всички договори, свързани с предоставянето на нашите услуги, като изключва всички други гаранции и условия. Никакви действия от страна на European Car Rental няма да означават съответствие с каквито и да било други условия.
В случай на спор, възникнал между Вас и European Car Rental, нашата отговорност към Вас, ако има такава, е ограничена до първоначално платената ни сума.

Последващи загуби
European Car Rental не носи отговорност за косвени загуби, които възникват като страничен ефект от основната загуба или щета, които не са предвидими нито от вас, нито от наемателя и European Car Rental. Също така не носим отговорност за пропуснати ползи, пропуснати възможности, последващи загуби, загуба на добра репутация, щети или такси и т.н., свързани с проблема.

Форсмажорни обстоятелства
European Car Rental не може да носи отговорност за невъзможност да изпълни задълженията, по каквато и да е причина, очаквани по или съгласно тази резервация, поради неочаквани или смущаващи обстоятелства, които са разумно извън нашия контрол, затруднени или предотвратени в резултат на форсмажорни обстоятелства. В случай на форсмажорни обстоятелства резервацията и всички застраховки стават невалидни.
За потвърдена резервация, в случай че местният доставчик не е в състояние да изпълни задълженията си по предоставяне на автомобила поради неплатежоспособност, ще направим всичко възможно да пренасочим резервацията ви към друга компания за автомобили под наем. В пиковите периоди това може да не е постижимо. В такъв случай, когато не разполагаме с алтернативен доставчик, ще бъдете уведомени за това, резервацията ще бъде анулирана, а авансовото плащане – върнато.

European Car Rental не поема отговорност за точността и валидността на пътната информация или връзките, предоставени на уебсайта. Такива ресурси се използват на ваш собствен риск.
Достъпът до нашия уебсайт обикновено е достъпен 24 часа в денонощието. В редки случаи търсачката може да бъде временно недостъпна поради системна поддръжка, актуализация или обстоятелства извън контрола на European Car Rental. Съдействие може да бъде потърсено чрез линията за помощ на клиенти.
Получените оферти за наем на автомобил се дават според предоставените данни, така че точността им зависи изцяло от предоставените от вас данни.
По всяко време European Car Rental си запазва правото да променя съдържанието на своя уебсайт без предварително уведомление.
European Car Rental не може да поеме никаква отговорност, ако условията на доставчика на автомобили под наем, посочени в търсачката, се различават от тези в момента на получаване на автомобила. Или за невъзможност за осъществяване на наема поради липсващи или неправилни документи (ваучер, кредитна карта, шофьорска книжка и т.н.), които не са представени на място.
European Car Rental не поема отговорност за допълнителни разходи, възникнали поради това, че документацията е била подписана и приета на място.

Условия за резервация
Без такса за резервация.
Не се начислява такса за кредитна карта (с изключение на плащане, извършено чрез PayPal) по време на процеса на резервация.
Резервациите се правят онлайн на нашия уебсайт, като се използва кредитна карта, дебитна карта или PayPal.
Забележка: Дебитните карти и PayPal могат да се използват само на нашия уебсайт. Нашите местни доставчици рядко приемат дебитни карти или PayPal.
Ние като действащ агент правим всичко възможно да потвърдим поръчката на най-ниска цена и възможно най-бързо.
Нашата онлайн система означава, че потвърждението обикновено се получава в рамките на няколко минути след направата на поръчката (максимум 12 часа, рядко повече).

Отказана резервация
В редки случаи, когато Вашата резервация не може да бъде потвърдена от първия доставчик поради липса на наличност, ние ще положим всички усилия “Без да променяме общата сума на наема” да изпратим Вашата резервация на друг доставчик, за да получим потвърждение.
Вие ще бъдете информирани за това. NB. В такъв случай ТАС може да се промени.

Опции за закупуване онлайн
Тъй като European Car Rental оперира на международно ниво, предлагаме на нашите клиенти 3 начина за закупуване на автомобил под наем.
Можете да изберете най-лесния и удобен за вас метод за закупуване на автомобил под наем. Разгледайте възможностите по-долу:

1) Частично платено – резервирайте сега: Платете по-късно (с авансово плащане и потвърждение)
Плащате малка сума при потвърждаване на поръчката.
Издава се ваучер с всички необходими данни за местния доставчик на автомобили.
Останалата сума се заплаща на бюрото за наеми на датата на вземане, както е посочено във ваучера.

2) Направете резервация сега: Платете по-късно (не се изисква авансово плащане и кредитна карта онлайн)
Сумата за наема се заплаща изцяло в момента на получаване на автомобила на бюрото за наемане.
Издава се ваучер с всички необходими данни за местния доставчик на автомобили.

3) Пълно заплащане
Сумата за наема се заплаща изцяло в момента на извършване на резервацията.
Издава се ваучер с всички необходими данни за местния доставчик на автомобили.

Всяка поръчка, която не може да бъде потвърдена, се анулира заедно с резервираното плащане.
Забележка: Цените онлайн се показват в предпочитаната валута. Цените са показани с обменния курс за деня. (Възможни са малки разлики, дължащи се на политиката на обменния курс на компанията за кредитни карти).
Всички транзакции, извършени на нашия уебсайт, ще бъдат обработени във валута евро.
Всяко допълнително оборудване/услуги, закупени на място, ще бъдат таксувани във валутата на дестинацията.
Всяка оставаща сума за наем се заплаща в дестинацията в местната валута.

Политика за анулиране
Безплатно за анулиране, направено онлайн чрез My Booking 48 часа преди началната дата на наема.
При анулации, извършени по-малко от 48 часа, се начислява невъзстановима максимална сума в размер на 50 евро* (или еквивалентна валута).
*Вследствие на обменния курс на валутата, използван от вашата банка, тази сума може да бъде малко по-висока или по-ниска.
Не се възстановяват суми при неявяване или непредставяне на правилните документи (ваучер, шофьорска книжка/и, кредитна карта и др.).

Поправки и промени
Промяна на потвърдена резервация.
Извършва се чрез услугата “Моята резервация” онлайн.
При извършване на промяна се създава нова поръчка.
Докато новата поръчка (поправка) не бъде потвърдена от доставчика на наеми, първоначалната поръчка остава валидна.
След потвърждаване на първоначалната поръчка тя се анулира автоматично и всички свързани с нея плащания се коригират.
Моля, обърнете внимание: Промяната на вашата резервация е БЕЗПЛАТНА.
Цените варират и е възможно да се различават от тези на местния доставчик. Ще бъде издаден нов ваучер.
Промяната на непотвърдена резервация води до незабавно анулиране на първоначалната поръчка.
Удължаването на резервация под наем може да се извърши или чрез направата на нова резервация чрез European Car Rental (изисква потвърждение от местен доставчик, не е задължително да е същият), или чрез договаряне с местния доставчик.
В случай че клиентът желае да остави автомобила по-рано от резервираното, European Car Rental няма да възстанови никаква сума за неизползваните дни; изцяло от фирмата за отдаване на автомобили под наем зависи дали ще реши да го направи или не.

Допълнителни елементи и такси
Незадължителните застраховки/опции, закупени на място, се контролират от местния доставчик на услуги под наем.
Възможно е наличността на опциите да зависи от тях, дори когато са резервирани. Не се начисляват местни такси за неналични елементи.
Всякакъв вид промяна, направена на местно ниво във вашия наем, като например промяна на часа на взимане/оставяне/дата/местата и т.н., която е различна от посочената във вашия ваучер, може да доведе до допълнителни такси.
Всички такси за “незадължителни елементи”, посочени по-долу, ще бъдат показани в “Добавяне на опции” на страницата за избор на автомобил, след като изберете елемент и натиснете съответния бутон, за да видите цената му. Рядко може да се случи таксите за допълнителните елементи да бъдат променени между датата на резервацията и началната дата на наема.
Дори ако елементът е показан като безплатен онлайн, той все пак трябва да бъде поръчан по време на резервацията.

Детски седалки
Задължителни в повечето страни, трябва да се поръчат в момента на резервацията.
Забележка: Стандартът на бебешките/детските седалки в други държави може да се различава.
Препоръчва се да вземете свои собствени.
Поради правилата на застраховката ще трябва да монтирате седалката в автомобила.

Багажници за покрива, багажници за ски, вериги за сняг, зимни гуми, Wi-Fi устройства и навигационна система – GPS .
Предлагат се на някои места, трябва да бъдат поръчани в момента на резервацията.
Не се предлагат за някои автомобили.
Цялото гореспоменато оборудване зависи от наличността в някои места, дори когато е резервирано предварително. Не се заплаща на място, ако не е налично.

Допълнителни шофьори
На повечето места един допълнителен шофьор е “безплатен”.
Трябва да бъде поръчан (дори ако е безплатен) в момента на резервацията.
Забележка: Всяка такса за млад шофьор, приложима за допълнителните шофьори, се заплаща на място.

Наеми от другата страна на границата
обикновено са разрешени.
Подробна информация е показана в “Подробности за условията и цената”- TAC’s” на страницата за избор на автомобил.
Ако бъде избран, пакетът “Inclusive Zero excess” осигурява покритие само в рамките на страната, в която е взет автомобилът под наем, а “Cross Border Card” разширява обхвата на пакета “Inclusive Zero excess” до други страни, но трябва да бъде поръчан онлайн.

Превозване на автомобила под наем
Обикновено е разрешено в страната, трябва да бъде заявено в местоназначението. Всички допълнителни разходи се заплащат на място. Трябва да информирате компанията за автомобили под наем, че ще вземете автомобила с ферибот.

Шофьорска книжка и възрастови ограничения
Във всички случаи се изисква пълна валидна шофьорска книжка във всички дестинации. Ако притежавате британска шофьорска книжка от нов тип, трябва да представите както хартиена, така и картонена част. В някои страни освен националната шофьорска книжка се изисква и международна шофьорска книжка.
Изискванията за шофьорска книжка и правоспособността са посочени в “Условия и ценови детайли-ТАК” на страницата за избор на автомобил.

Такси за доставка и събиране
Всички такси “извън работно време”, ако са приложими, винаги са ВКЛЮЧЕНИ в нашите цени.
Всяко отклонение от потвърденото време за вземане/връщане във вашия ваучер може да доведе до допълнителни такси, закриване на гара или третиране на резервацията ви като “Не се яви”.
Силно препоръчваме да се свържете с местния доставчик в случай на промяна на времето.

Доставки до хотел
Обикновено могат да бъдат извършвани до хотели, разположени “в границите на града” – което означава хотели, разположени в центъра на града в радиус.
Данните за хотела трябва да бъдат посочени в момента на резервацията.
Всички хотелски доставки се извършват по заявка и се приемат само при получено потвърждение.
Забележка: Обикновено не могат да се извършват доставки до частни адреси.

Други артикули и услуги
Всички данъци, летищни такси и такси са включени в нашите цени.
Подробности за включванията/изключванията или задължителните елементи, свързани с вашия наем, са посочени на нашия уебсайт по време на процедурата за резервация и в “Условия и подробности за цената – ПВР” на страницата за избор на автомобил. Всичко е показано и нищо не е скрито!
Неограничен пробег и пътна помощ/помощ при повреда (включени в повечето места) Проверете в “Условия и детайли за цената- TAC” на страницата за избор на автомобил.

Предлагани застрахователни пакети:

Всички наши групи автомобили имат съответен застрахователен пакет, както е показано на страницата за избор на автомобил. Забележка: Възможно е една и съща група автомобили да бъде показана два пъти с различен пакет наред. Проверете внимателно пакета и цената, за да изберете подходящо покритие за вашите изисквания.
Моля, прочетете тук, за да видите какво е включено/изключено в цената – информация, която може да бъде намерена по-точно в “Условия и подробности за цената – ПВР” по време на процеса на резервация.

Пълна застраховка НУЛЕВО превишение/отчисление
Този пакет обикновено включва:
* наемни цени
* неограничен пробег (освен ако в “Подробности за условията и цените – ПВР” е посочено друго)
* всички данъци, летищни такси и налози
* Гражданска отговорност (застраховка за щети или наранявания на трети лица извън автомобила).
Подробности за размера на покритието ще бъдат посочени за всяка категория автомобил/държава на страницата за избор на автомобил и на ваучера.
*FDW покрива отговорност за щети по автомобила или неговите части и принадлежности.
*Защита от кражба (покрива ви срещу кражба на наетия автомобил.)
С този пакет Вие сте НАПЪЛНО ЗАСТРАХОВАНИ и Вашата отговорност в случай на повреда или кражба е НУЛЕВА! (с изключение на типичните изключения, които се прилагат)*

Пълна застраховка НУЛЕВ ексцес (възстановяем) & НУЛЕВ ексцес – релакс (възстановяем)
Този пакет обикновено включва:
* наемни цени
* неограничен пробег (освен ако в “Подробности за условията и цените – ПВР” е посочено друго)
* всички данъци, летищни такси и налози
* Гражданска отговорност (застраховка за щети или наранявания на трети лица извън автомобила).
Подробности за размера на покритието ще бъдат посочени за всяка категория автомобил/държава на страницата за избор на автомобил и на ваучера.
*Застраховка за гражданска отговорност покрива отговорност за щети по автомобила или неговите части и принадлежности.
*Защита от кражба (покрива ви срещу кражба на наетия автомобил).
С този пакет вие сте НАПЪЛНО ЗАЩИТЕНИ и вашата отговорност в случай на повреда или кражба на автомобила под наем е защитена от European Car Rental (с изключение на типичните изключения)*

Нека ви обясним повече!

В нещастния случай на кражба или повреда на наетия автомобил, местният доставчик на автомобили под наем ще ви таксува първата част от претенцията, до размера на самоучастието (обикновено от 3% до 8% от стойността на автомобила).
Максималните суми за самоучастие са посочени в “Подробности за условията и цената – ПВР” – на страницата за избор на автомобил по време на процедурата за резервация.
Европейската компания за автомобили под наем ще ви възстанови тези разходи.

Повече информация за услугата “Възстановяване на надбавка при кражба и повреда” и *типичните изключения от застрахователните пакети можете да намерите на адрес: …/en-us/information/product/refund
В някои дестинации продуктът “Нулево възстановяване на ексцес” е достъпен за избор.
Повече информация можете да намерите в “Подробности за условията и цените – ПВР” на страницата за избор на автомобил и на адрес: : …/en-us/information/product/refund-wug

Пълна застраховка със самоучастие
Този пакет обикновено включва:
* цени за наем
* неограничен пробег (освен ако в “Условия и подробности за цената – ПВР” не е посочено друго)
* всички данъци, летищни такси и налози
* Гражданска отговорност (застраховка за щети или наранявания на трети лица извън автомобила).
Подробности за размера на покритието ще бъдат посочени за всяка категория автомобил/държава на страницата за избор на автомобил и на ваучера.
*Застраховка за гражданска отговорност покрива отговорност за щети по автомобила или неговите части и принадлежности.
*Защита от кражба (покрива ви срещу кражба на наетия автомобил).
С този пакет сте НАПЪЛНО ЗАЩИТЕНИ, с изключение на първата част от претенцията (Excess) в случай на повреда или кражба на автомобила под наем.

Основен
Този пакет обикновено включва:
* цени за наем
* неограничен пробег (освен ако в “Подробности за условията и цените – ПВР” е посочено друго)
* всички данъци, летищни такси и комисиони
За всякакви претенции, искания или щети, нанесени на трети страни (включително на автомобила под наем), отговорност носи единствено наемателят.
Важна забележка: Когато избирате този пакет, горещо ви препоръчваме да проверите в компанията за кредитни карти/застрахователния агент дали в случай на щети или наранявания на трети лица (включително на превозното средство под наем, повреди и кражби), вие като наемател сте покрити/защитени за всякакви подобни свързани искове и разходи до стойността на самоучастието или всички възникнали разходи.
На някои места този пакет включва и застраховка срещу трети лица.
Подробна информация можете да намерите в “Условия и подробности за цената -TAC’s” на страницата за избор на автомобил.

*Типични изключения за CDW (Collision Damage Waiver)
Дори когато е избран пакетът с покритие “нулев излишък”, има някои типични изключения, като например предни стъкла, гуми, ходова част, резервни ключалки, резервни ключове и такси за теглене. (Списъкът не е изчерпателен.)
В някои дестинации можете да закупите на място допълнително застрахователно покритие за тези изключения.
В такива случаи вие, наемателят, ще поемете пълна отговорност за всички възникнали в резултат на това щети или разходи.
В случай на щета в резултат на произшествие, причинено поради нарушаване на закона за движение по пътищата или небрежност, нашият местен партньор може да ви начисли не само самоучастие, но и пълния размер на щетата съгласно своите условия. Ако според преценката на местната компания за отдаване на автомобили под наем клиентът трябва да бъде таксуван с пълния размер на щетата, European Car Rental ще компенсира клиента само до размера на надвишението. В случай че клиентът има няколко (две или повече) щети по време на периода на наемане, Европейската компания за автомобили под наем ще предостави само едно покритие/компенсация за надвишение (до максималната сума на надвишението). Ако клиентът е участвал в произшествие, причината за което не е била на клиента, клиентът все още е отговорен за неотстъпващото самоучастие, докато обезщетението на третата страна не бъде изплатено на компанията за автомобили под наем, която след това ще възстанови сумата на клиента. Административните такси за управление или таксите за местоположение (летище, железопътна линия и др.), които могат да бъдат начислени върху надвишението за щети, не подлежат на възстановяване.

*Важно: Всички застрахователни покрития стават невалидни, когато се установи, че лицата шофират под въздействието на алкохол/наркотици, умишлено причиняват щети, шофират извън пътя и шофират по непредпазлив и небрежен начин.

Предоставяне на автомобил
Резервациите се потвърждават според категориите автомобили, а не според отделните модели. Посочените автомобили на уебсайта служат САМО като типични примери за размера, спецификациите и характеристиките на дадена категория автомобили.
Доставчикът на автомобили под наем ще предостави автомобил в съответствие със спецификациите на резервираната група автомобили.
Местната компания за отдаване на автомобили под наем си запазва правото да повиши категорията на избрания автомобил на място до по-висока, ако резервираната категория автомобил не е налична.
Услугата “Европейско покритие за излишък при наемане на автомобил” ще покрие само до размера на излишъка за категорията автомобил, потвърдена във ваучера за наем на автомобил.
Ваша е отговорността да се уверите, че резервираната категория е подходяща за вашите нужди, тъй като не можем да носим отговорност за неправилен избор, който води до отказ на наем на място поради твърде много хора.

Повреда/авария
В случай на повреда или злополука и т.н. трябва да се свържете с местния доставчик
за инструкции и съдействие. Силно препоръчително е да се обадите на полицията дори и за най-малките щети. цялата свързана документация трябва да се съхранява, ако се подава застрахователен иск.

Черен списък
European Car Rental има право да включи в черния списък на своя уебсайт всяко лице, за което се установи, че участва в измамни транзакции или действа по нечестен начин.
European Car Rental няма да пропусне да предприеме правни действия в случаи на застрахователна измама или всякакъв вид опит за измама с цел незаконно придобиване на средства.

Сигурност на транзакциите
European Car Rental се ангажира да гарантира, че информацията, която предоставяте при извършване на резервация, е сигурна. За да гарантираме това, ние използваме най-новите инструменти и оборудване за интернет сигурност. Тази информация се съхранява в защитен компютър с ограничен физически достъп, без достъп до интернет, а не на уеб сървър, който има достъп до интернет.
Проверете дали браузърът ви показва защитения катинар.

Информация за резервации
Когато правите резервация в European Car Rental, се изискват вашите лични данни, за да се обработи резервацията (вашето име, фамилия, телефонен номер, данни за кредитна карта, имейл адрес, възраст на шофьора и информация за полета). Тъй като European Car Rental действа като агент по резервациите, е необходимо да предаде основната информация за резервацията на нашите доставчици на автомобили под наем. Тази информация ще бъде предадена на държавата, в която ще бъде направена вашата резервация. С подаването на резервацията си давате съгласието си за това прехвърляне на информация за целите, описани по-горе. В нашата Политика за поверителност можете да научите как защитаваме вашите лични данни.

Телефонни обаждания
European Car Rental може понякога да записва телефонни разговори за целите на обучението и качеството на нашия персонал за обслужване на клиенти.

Бисквитки
Бисквитките са малки текстови файлове, които се изпращат на вашия уеб браузър и се съхраняват на твърдия диск на вашия компютър. Настройките на вашия браузър могат да бъдат настроени така, че да ви информират преди получаването на бисквитка. European Car Rental използва “бисквитки” за оценка на обслужването на клиенти. European Car Rental не използва бисквитки за съхраняване на лична информация или данни за кредитни карти. Бисквитките съдържат идентификационен номер на сесията и основна информация за местоположението на посещението и други нелични данни за посетителя. (Пример: Бисквитката ще съдържа информация коя държава сте избрали, когато сте посетили уебсайта на European Car Rental). European Car Rental оценява информацията от “бисквитките”, за да наблюдава посетителите на уебсайта и да ни помага да подобрим дизайна, съдържанието и услугите на уебсайта.

Информационни бюлетини
European Car Rental от време на време използва услугата за електронна поща, за да изпраща нови промоции, сезонни специални оферти и други актуализации на новини. По всяко време можете да се отпишете от тази услуга, като кликнете тук или върху връзката за отписване в имейла. European Car Rental може да използва неличната информация (например: местоположение на посещението, възраст и т.н.) единствено за вътрешна употреба, за да ни помогне да оценим обслужването на клиентите си, маркетингов анализ и информация, свързана със сайта. European Car Rental спазва всички налични предпазни мерки за сигурност, за да защити поверителността и личните ви данни.

Оповестяване на трети страни
European Car Rental никога не разкрива лична информация за своите клиенти на трети страни без предварително съгласие, освен ако е задължена по закон или в случай на спешност. European Car Rental няма да продава или отдава под наем каквато и да е лична информация. Възможно е да предоставяме статистически данни за нашите клиенти, модели на продажби и резервации и свързана с тях информация на трети страни, но в такива случаи тази информация няма да съдържа лични данни.

Оценки
За да обслужваме и развиваме услугите си по-добре, изпращаме формуляри за оценка на нашите клиенти след приключване на наема.
Формулярът за оценка се състои от 9 въпроса, с които клиентите се приканват да дадат оценка и да оценят местния доставчик на автомобили под наем. Това ни дава ясна представа за това как се представя всяка от нашите станции във всеки един момент.
Оценяването на нашите пунктове също така означава, че European Car Rental и нашите доставчици могат да използват този опит, за да развиват нашите услуги до най-високия очакван стандарт.
Всички коментари и преживявания на клиентите, публикувани на нашия уебсайт, помагат на други потребители да направят информиран избор.

Контрол на личните данни
Използваме най-новата сигурна онлайн технология за защита на прехвърлянето и съхранението на вашите лични данни.
Запазвате си правото да прегледате личните данни, които сте съхранили при нас, като влезете в услугата “Моята резервация” на нашия уебсайт, използвайки своя имейл адрес и номер на резервацията.
Поради посочените по-горе причини за сигурност данните за кредитната карта не се съхраняват и се използват само по време на сигурната банкова транзакция, но в случай на проблем с Вашата кредитна карта, свързан с подаването на данните за картата Ви онлайн, European Car Rental и свързаните с нея лица (собственици, директори, управители, служители и др. не носят отговорност за каквито и да било проблеми, щети или загуби и т.н., възникнали в резултат на използването на уебсайта, резервационната система или което и да било от нейното съдържание.
Използвайки уебсайта на European Car Rental, Вие се съгласявате с условията на нашата Политика за поверителност относно събирането, съхранението и използването на Вашите лични данни. В случай че променим Политиката за поверителност, ще публикуваме всички промени на нашия уебсайт, така че винаги да сте наясно с информацията, която събираме, как я използваме и при какви условия можем да я разкрием.
Политиката за поверителност се прилага в допълнение към Общите условия.
Всички въпроси относно Политиката за поверителност могат да бъдат изпращани на адрес: accounting@europeancars.eu

Отказ от отговорност
Вие, в качеството си на потребител, приемате уебсайта, неговата резервационна система и всички услуги или продукти, свързани, достъпни или придобити чрез/от European Car Rental “такива, каквито са”.
European Car Rental не поема никаква отговорност и не може да бъде държан отговорен за каквито и да било проблеми, щети или загуби и т.н., възникнали в резултат на използването на уебсайта, резервационната система или което и да било от неговото съдържание.
European Car Rental не дава никакви гаранции или изявления, че (а) уебсайтът или който и да е от свързаните с него елементи е без грешки или пропуски и (б) уебсайтът/ сървърът е свободен от всякакъв вид вируси или вредни компоненти.

Процедура за подаване на жалби
Нашият уебсайт е проектиран така, че да предотвратява проблеми, но ние разбираме, че от време на време възникват трудности.
За всякакви притеснения, докато резервацията е под наем, моля, свържете се директно с местния доставчик. (Техният номер ще бъде посочен във вашия ваучер).
За завършени наеми оплакванията се обработват само по имейл. Всички свързани с тях документи трябва да се изпращат на адрес: info@europeancars.eu.
Стремим се да разрешаваме жалби в рамките на 40 дни, но в зависимост от естеството им може да отнеме малко повече време.
European Car Rental може да разгледа само жалби, които са достигнали до него в рамките на 40 дни от последния ден на наема, за който се отнася ваучерът за наем.
Исковете срещу European Car Rental са ограничени до законите, които възникват в рамките на юрисдикцията на местните съдилища на България.
Европейски автомобил под наем няма да пропусне да се съобрази с всички действащи разпоредби на законовите органи.
Исковете срещу нашите доставчици на автомобили под наем са ограничени до законите, които се случват в рамките на юрисдикцията на съдилищата в страната на доставчика на автомобили под наем.

Авторско право
Забранено е използването на уебсайта на European Car Rental за каквито и да било други цели, освен за лична употреба за резервиране на автомобил под наем.
Не трябва да използвате нашия уебсайт или търсачката за каквито и да било незаконни действия или сделки. Забранено е да извличате или да се опитвате да извличате какъвто и да е вид информация от нашия сайт, да повреждате или да пречите на нормалното му функциониране.
Ние непрекъснато контролираме активността и използването на нашия уебсайт и всяка необичайна дейност на нашия сайт, която се счита за подозрителна, ще доведе до отказ на достъп.
Използването на нашия уебсайт от ваша страна означава, че приемате настоящите Условия за ползване.