Методи на плащане

Информация за кредитна карта и авансово плащане

ПРИЕМЛИВ ТИП American Express, MasterCard (не дебитна или предплатена карта), Visa (не предплатена). Не се приемат дебитни карти, освен ако не е посочено друго по-долу.

Във вашата кредитна карта ще бъде резервирана сума в размер на 1250,0 EUR за срока на наемане. Тази сума е гаранция в случай на повреда/кражба на автомобила. Тази сума ще бъде освободена, ако няма кражба или повреда по време на периода на наемане. Моля, обърнете внимание, че тази сума не съответства на общия размер на отговорността, който може да бъде намерен в раздел “Отказ от отговорност за щети”.

НЕПРИЕМЛИВ МЕТОД: Няма да бъдат приемани други методи на плащане.

Трябва да представите валидна кредитна карта на името на главния шофьор в офиса за отдаване под наем за целите на предварителното одобрение/задължаване на депозита. Кредитната(ите) карта(и) трябва да бъде(ат) релефна(и) и може да се изисква въвеждане на ПИН код.

Ако не представите валидна кредитна карта, необходимата сума пари не е вписана в кредитната карта или кредитната карта не принадлежи на основния водач, агенцията за отдаване на автомобили под наем може да откаже да ви предостави автомобила. В тези случаи не се прилага възстановяване на сумата.

На това място се приемат дебитни карти. Условия за използване на дебитна карта: картата трябва да е на името на основния шофьор. Само Mastercard или VISA. Дебитните карти трябва да са издадени от банка и номерата им трябва да са релефни. Моля, имайте предвид, че при използване на дебитна карта ще бъде удържан депозит и могат да бъдат начислени такси за транзакция. Максимален период на наемане 28 дни при използване на дебитна карта. Предварително платени и електронни карти (Visa Electron) не се приемат.

Данъчна ставка

24%

Включено в наемната цена.

Такси

Моля, имайте предвид, че се прилагат такси за кредитни карти. Таксите варират в зависимост от вида на картата. Попитайте доставчика на бюрото за наеми.