Αναφορικά με τον οδηγό

Προκειμένου ο οδηγός να μπορεί να ενοικιάσει ένα όχημα της Europeancars πρέπει:

  • Να είναι τουλάχιστον 21 ετών για τις κατηγορίες Α, B, J και V2. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων πρέπει η ηλικία του να είναι άνω των 25 ετών.
  • Να είναι κάτοχος πιστωτικής κάρτας, αποδεκτής από την Europeancars, για την προέγκριση των ποσών που αφορούν την εγγύηση, την προκαταβολή και την εξόφληση του κόστους ενοικίασης (για μη προπληρωμένες κρατήσεις).
  • Να κατέχει άδεια οδήγησης τουλάχιστον επί 1 έτος. Η άδεια οδήγησής του να είναι Ελληνική, Ευρωπαϊκή (για τις χώρες της Ε.Ε.) Ή Διεθνής (για χώρες εκτός Ε.Ε.).

Μόνο οι αναφερόμενοι στο μισθωτήριο συμβόλαιο ως οδηγοί επιτρέπεται να οδηγούν το αυτοκίνητο της Autohellas-Hertz.

Επιτρέπει η Europeancars επιπλέον οδηγούς;
Ναι, μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον του ενός οδηγούς στο συμβόλαιο σας. Αυτό μπορεί να γίνει:

Είτε κατά τη διάρκεια της online κράτησης σας.
Είτε κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης του συμβολαίου σας, στο σημείο εξυπηρέτησης.
Είτε κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, σε οποιοδήποτε σημείο εξυπηρέτησης Europeancars.
Ο επιπλέον οδηγός θα πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις ενοικίασης και να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης μαζί του την οποία και να επιδείξει πριν την μίσθωση του αυτοκινήτου.

Το κόστος του κάθε επιπλέον οδηγού είναι €5 + ΦΠΑ ανά ημέρα ενοικίασης.

Για ενοικιάσεις στην Ελλάδα, κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου θα δεσμευθεί ποσό εγγύησης στην πιστωτική κάρτα του οδηγού το οποίο και θα επιστραφεί αυτούσιο στην λήξη της ενοικίασης, εφόσον δεν προκύψουν άλλες χρεώσεις. Η αποδέσμευση του ποσού μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 14 ημέρες ανάλογα με την εκδότρια τράπεζα της κάρτας. Το ποσό της εγγύησης διαφέρει ανά κατηγορία αυτοκινήτου. Αναλυτικότερα:

  • A, B, J, V2:  €350
  • D, F, H, K, L, P, Q, W, M V3, V4:  €500
  • E, EM, EE, N, R, T, U, Y:  €750
  • V, G, YL, 1, 5, 8, 9:  €1,250
  • YP, 3, 9L:  €3,000

Add a Comment